Τιμοκατάλογος

Το κόστος της μετάφρασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως:

  • το είδος του κειμένου (για τη μετάφραση ιδιαίτερα εξειδικευμένων κειμένων απαιτούνται επιπλέον ποιοτικοί έλεγχοι, γεγονός που θα επηρεάσει και το κόστος)
  • το ζεύγος γλωσσών (κάθε γλωσσικός συνδυασμός ενδέχεται να έχει διαφορετική χρέωση)
  • τον όγκο του έργου (για μεγάλα μεταφραστικά έργα άνω των 10,000 λέξεων, το συνολικό κόστος της μετάφρασης μειώνεται) 
  • την προθεσμία παράδοσης (το κόστος για τις επείγουσες μεταφράσεις – αυτές δηλ. που παραδίδονται αυθημερόν – είναι μεγαλύτερο)

Μπορείτε να μας στείλετε το προς μετάφραση κείμενο σας ηλεκτρονικά και να σας στείλουμε γραπτή προσφορά.