Εργασία

Μεταφραστής (εξωτερική συνεργασία) με γλώσσες εργασίας Πολωνικά-Ελληνικά

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο μετάφρασης

Εμπειρία σε μεταφράσεις

Αριστη γνώση της ελληνικής (μητρική γλώσσα)

Αριστη γνώση MS Office

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο info[at]arta-translation.com