Απομαγνητοφώνηση

Θέλετε να κάνετε απομαγνητοφώνηση των πρακτικών ενός συνεδρίου, μιας ημερίδας, ενός συμβουλίου; Έχετε πάρει μια συνέντευξη; Μαγνητοφωνήσατε μια συνομιλία;

Αν λοιπόν χρειάζεστε το περιεχόμενο των ηχητικών αυτών αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, τότε η λύση είναι η απομαγνητοφώνηση και περιλαμβάνει 2 στάδια:
• δακτυλογράφηση του περιεχόμενου του ηχητικού αρχείου
• επανέλεγχος του δακτυλογραφημένου κειμένου (ακούγοντας από την αρχή το ηχογραφημένο αρχείο και ελέγχοντας αν έχει γίνει πιστή αποτύπωση των λεγομένων)


Η χρέωση γίνεται συνήθως ανάλογα με τις σελίδες του απομαγνητοφωνημένου κειμένου ή με τη χρονική διάρκεια του ηχογραφημένου αρχείου. Η μια ώρα ήχου αποδίδει 20-30 σελίδες των 250 λέξεων.


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.